Interview Gwendoline van der Linden

Gwendoline is een vrouw die heel bewust kiest voor haar eigen pad. Ze doet wat goed voor haar voelt, ook al is dit voor veel mensen niet te begrijpen. Zie kiest voor wat haar een vrij gevoel geeft!
In dit interview vertelt Gwendoline over het lopen op bloten voeten, zelfs naar haar werk.